آزمون ورودی جهت پایه های دوم تا ششم برگزار شد

گزارش تصویری

ادامه مطالب

تاریخ ثبت نام سال تحصیلی 96-97

اطلاعیه

ادامه مطالب

جشن الفبا برای دانش آموزان پایه اول برگزار شد

گزارش تصویری

ادامه مطالب

جشن فارغ التحصیلی پایه ششم برگزار شد

گزارش تصویری

ادامه مطالب

اسامی دانش آموزان ورودی اول ابتدایی جهت ثبت نام

اطلاعیه ثبت نام دانش آموزان

ادامه مطالب

انجمن اولیا

هوشمند سازی

کارهای علمی

خدمات مدرسه